Nicosia Address Details
Address: 10 Politistikou Kentrou Street
Korakou, Nicosia
Telephone: 22932903, 99337983
Fax: 22933470