Υπουργείο Οικονομικών 
Ministry of Finance

Υπουργείο Εσωτερικών 
Ministry of the Interior

Υπουργείο Υγείας 
Ministry of Health

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων 
Ministry of Communications and Works

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ministry of Labour and Social Security

Υπουργείο άμυνας
Ministry of Defence

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Ministry of Justice

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment