Ραδιοφωνικό 'Ιδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) 
Cyprus Broadcasting Corporation

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) 
Cyprus Telecommunications Authority

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ
Electricity Authority of Cyprus

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) 
Cyprus Tourism Organisation

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) 
Cyprus Sport Organization

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 
Human Resource Development Authority

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου 
Cyprus State Fairs Authority

Αρχή Λιμένων 
Cyprus Ports Authority

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Cyprus News Agency

Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γής
Cyprus Organization for Development