Nicosia Address Details
Address: 66 Ag. Ilarionos str.
Nicosia, Nicosia
Telephone: 22804600
Fax: 22804666
Email: lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy